Home > Nieuws > Praktisch leren met wilde dieren

Praktisch leren met wilde dieren

Delen

In de praktijk leren en aan het werk gaan met wilde dieren vraagt om specifieke kennis,
samenwerkingen en middelen. Bij de opleiding Wildlife management van Yuverta Helmond leren studenten tijdens de opleiding o.a. expertise te ontwikkelen over de mogelijkheden om dieren voor uitsterven te behoeden.

Wilde dieren in Nederland

Soorten als de Bengaalse tijger, de panda, het gouden leeuwaapje en de zwarte neushoorn
worden met uitsterven bedreigd. Wat is ervoor nodig om het uitsterven van deze soorten te
voorkomen? We nemen de studenten mee in de wereld van het onderzoek naar (her)introductie en de benodigde materialen en middelen die daarvoor nodig zijn. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de oorspronkelijke leefomgeving weer geschikt maken voor de dieren en
hoe zorgen we ervoor dat de dieren weer in hun natuurlijke omgeving kunnen vrijlaten?
In de praktijk aan het werk gaan met wilde dieren kan natuurlijk overal! Vanuit Yuverta Helmond is er een vruchtbare samenwerking met Brabants Landschap, Natuurbalans – Limes
Divergens BV, gemeente Deurne, Fletcher Willibrordhaege en particulieren ontstaan om
een lokaal bedreigde diersoort van uitsterven te behoeden. Namelijk de knoflookpad.

Lokale samenwerking

De knoflookpad komt van nature voor in de poelen en de zandgronden rond Deurne. De opleiding Wildlife management heeft de kans gegrepen om echt van betekenis te zijn voor
deze soort en zijn omgeving met als centraal thema: als je de knoflookpad voor uitsterven
kunt behoeden, je kent de aanpak van het project en je kunt het vertalen naar daadwerkelijke uitvoer in het veld, dan kun je deze kennis ook toepassen op andere diersoorten, waar
dan ook in de wereld.

Studenten hebben de afgelopen jaren de handen uit de mouwen gestoken om de natuurlijke leefomgeving van de knoflookpad te herstellen. Poelen werden opgeschoond, verstorende bomen werden gezaagd en eco-passages werden toegankelijk en vrij gemaakt voor
de paddentrek. Er zijn insectenhotels geplaatst, bloemenweides ingezaaid en zo meer.

Nieuw leven

Inmiddels is het tijd voor de volgende stap. Onder toezicht van Natuurbalans, is Yuverta
Helmond larven van de knoflookpad in ruime bakken op school aan het opkweken tot vlak
voor de metamorfose. Hiermee wordt een belangrijk deel van het verlies aan larven in de
natuurlijke situatie weggenomen. Wanneer ze bijna volgroeid zijn, zullen de studenten de
larven weer bij de bestaande populatie gaan uitzetten. Dit gaat gebeuren op 1 juli aanstaande!
Als Yuverta zijn we enorm trots dat we op deze manier onderwijs kunnen bieden. Het gehele
proces van habitat herstel, trekroute herstel en populatie verbetering is van theorie naar de
praktijk gebracht.

Het netwerk is bijzonder belangrijk om deze mogelijkheden en samenwerking te bieden.
Het heeft tot een prachtig resultaat geleid en past bij onze visie van onderwijs voor de toekomst.

Delen

Waidmannsheil nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van jacht en dieren via onze digitale nieuwsbrief. Meld je gratis aan en ontvang deze elke maand in je mailbox!